Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[Projekt partnera KSOW] Wspieranie rozwoju małej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska - modele działalności i dobre praktyki

02.09.2019

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wraz z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Lokalną Grupą Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4 oraz Stowarzyszeniem Żywność dla Przyszłości realizuje projekt pt. WSPIERANIE ROZWOJU MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH DOLNEGO ŚLĄSKA – MODELE DZIAŁALNOŚCI I DOBRE PRAKTYKI w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2018 – 2019.

Współpraca przedstawicieli Uczelni, partnerów projektu, instytucji otoczenia biznesu, jednostek wspierających rolników oraz stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich ma przyczynić się do wytypowania modeli biznesowych i modeli społecznej współpracy, które mogłyby stanowić kuźnię pomysłów i inspiracji oraz przykłady dobrych praktyk dla potencjalnych przedsiębiorców rozpoczynających działalność na obszarach wiejskich. W ramach pracy partnerów projektu wypracowane zostaną także wskazówki dotyczące tworzenia korzystnych warunków dla wdrażania innowacyjnych modeli przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska. Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia wiedzy, która stanowi wkład do minimalizowania problemu niskiej zdolności małych przedsiębiorstw wiejskich do wprowadzania innowacji i szerszego poszukiwania nowych możliwości biznesowych.

Dodatkowo projekt ma na celu promocję na obszarach wiejskich Dolnego Śląska idei JESTEM PRZEDSIĘBIORCZY. Wskazuje różne możliwości wchodzenia na rynek pracy, z dużym naciskiem na zakładanie własnych firm. Popiera także inne formy działania, która pozwalają zdobyć doświadczenie, czyli społeczne formy działalności tj. stowarzyszenia, fundacje, kooperatywy czy spółdzielnie socjalne. Działaniami projektowymi promujemy ideę bycia przedsiębiorczym i poszukiwania dla siebie odpowiedniej drogi rozwoju zawodowego na obszarze wiejskim, także poprzez bycie aktywnym społecznie.

Do najważniejszych celów projektu zaliczyć należy:

1.      wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska przez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób pragnących założyć działalność gospodarczą lub działać w ramach innych społecznych form – osiągane poprzez stworzenie opracowania i przeprowadzenie seminarium z elementami warsztatów;

2.      wspieranie przedsiębiorstw wiejskich we wprowadzaniu innowacji przez wspólne wytypowanie przez partnerów projektu modeli biznesowych i modeli społecznej współpracy stanowiących kuźnię pomysłów i inspiracji oraz promocję dobrych praktyk
w tym zakresie;

3.      przygotowanie i rozpowszechnienie opracowania pozwalającego na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie poszukiwania nowych możliwości biznesowych
i tworzenia miejsc pracy – osiągane przez szczegółowy opis wytypowanych modeli biznesowych i modeli współpracy oraz procedur ich tworzenia;

4.      podniesienie poziomu umiejętności osób pragnących założyć działalność gospodarczą lub działać w ramach innych społecznych form – osiągane przez przeprowadzenie seminarium
z elementami warsztatów z ekspertami, partnerami projektu oraz przedstawicielami firm
i organizacji będących przykładem dobrych praktyk;

5.      podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form działalności społecznej tj. stowarzyszenia, fundacje, kooperatywy, spółdzielnie socjalne przyczyniające się do społecznego rozwoju lokalnego – osiągane przez szczegółowy opis w opracowaniu wytypowanych modeli społecznej współpracy oraz procedur ich zakładania i prowadzenia.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ stanowi ważny czynnik aktywizacji gospodarczej mieszkańców obszarów wiejskich. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy nie tylko dla osób decydujących się na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej, ale także w większości przypadków dla innych członków społeczności lokalnej. Cele projektu wspierają aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich
i mają za zadanie kształtować wizerunek osób przedsiębiorczych, jako ludzi aktywnych, solidaryzujących się ze swoim środowiskiem lokalnym i działających na jego rzecz.

Cele projektu mają za zadanie pokazać, że obszary wiejskie Dolnego Śląska obok produkcji żywności są dobrym miejscem do życia (funkcja mieszkaniowa), miejscem wypoczynku (różnorodne formy turystyki), miejscem ochrony środowiska naturalnego, ochrony tożsamości i kultury narodowej, jak też miejscem prowadzenia różnorodnej działalności gospodarczej – także nowe możliwości wynikające z nowoczesnych technik pracy na odległość i obniżenia kosztów transportu – perspektywa dla osób młodych.

Wszystkich zainteresowanych współpracą w ramach projektu zapraszamy do kontaktu
z pracownikami Biura ds. rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, pokój 106, tel. 71 320 51 16

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009