Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[Projekt partnera KSOW] Opracowanie krótkiego łańcucha dostaw dla dystrybucji karpia milickiego

01.08.2019

Dnia 27.07.2019, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019, została podpisana umowa między Województwem Dolnośląskim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego a Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, dotycząca realizacji operacji pt. "Opracowanie krótkiego łańcucha dostaw dla dystrybucji karpia milickiego".

Zasadniczym celem projektu będzie wypracowanie optymalnego modelu efektywnej współpracy pomiędzy producentami a finalnymi odbiorcami, opartym na krótkich łańcuchach dostaw na rynku karpia milickiego.

Realizacja celu głównego wymagać będzie:

·      Diagnozy istniejącego łańcucha dostaw karpia milickiego i produktów przetworzonych z karpia w Dolinie Baryczy, w tym identyfikacji silnych i słabych stron aktualnego modelu,

·      Identyfikacji potencjału wdrożeniowego krótkich łańcuchów dostaw na rynku karpia milickiego z uwzględnieniem istniejących i potencjalnych barier – zwłaszcza krytycznych,

·      Identyfikacji potencjalnego popytu na karpia i produktów z karpia w regionie,

·      Określenia potencjału rozwoju przetwórstwa ryb w Dolinie Baryczy,

·      Opracowania nowego modelu krótkich łańcuchów dostaw na rynku karpia milickiego,

·      Transferu wiedzy o krótkich łańcuchach dostaw na rynku karpia.

Finalnym efektem projektu będzie monografia naukowa połączona z konferencją.

Partnerami projektu jest: Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Spółka Dolnośląska Zielona Dolina DOZEDO sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Doliny Baryczy”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009