Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

[Projekt partnera KSOW] Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku

25.07.2019

Szanowni Państwo,

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w partnerstwie z instytucjami: Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Dolnośląskim Związkiem Pszczelarzy we Wrocławiu oraz Rejonowym Zrzeszeniem Pszczelarzy w Oławie przystąpił do realizacji Projektu w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 pt.: „Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku”.

Celem Projektu jest analiza dolnośląskiego sektora pszczelarskiego przez wyodrębnienie materii problemów związanych z prowadzeniem gospodarstw pasiecznych na terenie województwa dolnośląskiego z uwzględnieniem struktury geograficznej regionu oraz wsparcie eksperckie przez wypracowanie katalogu koniecznych działań mających zwiększyć zdrowotność populacji pszczół
i opłacalność produkcji pszczelarskiej - stworzenie dolnośląskiego kodeksu dobrej praktyki pszczelarskiej.

Do realizacji Projektu konieczna jest ocena stanu pszczelarstwa dolnośląskiego, która pozwoli wyodrębnić obszary, w których występują największe problemy w prowadzeniu gospodarki pasiecznej oraz umożliwi wypracowanie rozwiązań lub metod ich minimalizacji. Pozwoli także na identyfikację tematyczną zakresów, dla których konieczne będzie wprowadzenie działań edukacyjnych i naprawczych dla rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku.

W tym celu przygotowana została ankieta pt.: „Badanie stanu i perspektyw rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku”, która jest dostępna pod adresem https://forms.gle/VsEnc55CHTriioqE9

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o szeroko pojętą współpracę
i pomoc w dotarciu do jak najszerszej grupy pszczelarzy w województwie dolnośląskim, w celu przekazania informacji o Projekcie, wypełnienia ankiety, jak również udzielenia pomocy podczas jej wypełniania.

Rozwój sektora pszczelarskiego w województwie dolnośląskim nie będzie możliwy bez pełnego zaangażowania i konsolidacji środowisk w wytypowanej grupie docelowej Projektu, którą stanowią: przedstawiciele organizacji i związków pszczelarskich, pszczelarze zrzeszeni i niezrzeszeni, rolnicy
z organizacjami i podmiotami wspierającymi sektor pszczelarski, podmioty sektora okołorolniczego oraz konsumenci.

Wypełniona przez Państwa ankieta będzie stanowiła cegiełkę - wkład do realizacji opracowania, które posłuży całemu środowisku pszczelarskiemu Dolnego Śląska i da odpowiedź na postawione pytania. Rozwój środowiska pszczelarskiego Dolnego Śląska jest naszym wspólnym dobrem.

Źródło: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009