Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Leader

             Jednym z działań realizowanych przez Samorządy Województw jest Leader . Od roku 1991 kiedy pierwszy raz zastosowano podejście Leader, stało się ono sprawdzoną i znaną metodą pobudzania aktywności lokalnych społeczności oraz ich zaangażowanie w poszukiwanie i wykorzystanie drzemiącego w obszarach wiejskich potencjału. Inicjatywa Leader ewoluowała i była doskonalona, przez co docierała do coraz szerszego grona społeczności mieszkańców wsi, dzięki czemu mogła spełniać coraz więcej potrzeb i oczekiwań.

W swoich niezmiennych założeniach Leader zbudowany jest na oddolnej inicjatywie partnerskiej oraz innowacyjnym podejściu do rozwoju obszarów wiejskich, gdzie obecne duże nadzieje położone są w zachęcaniu do współpracy sektora prywatnego i publicznego.

Celem osi czwartej Leader jest przede wszystkim budowa kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz stymulowanie powstawania nowych miejsc pracy. Zamierzenia te realizowane są przez tzw. lokalne grupy działania (LGD), czyli podmioty (stowarzyszenia) w skład których wchodzą przedstawiciele władz lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców, które wprowadzającymi w życie projekty korzystne z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich, najczęściej na obszarze kilku gmin.

Najważniejszym zadaniem LGD inicjującym zawiązanie grupy, jest opracowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR), na podstawie której wdrażane będą projekty łączące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. LGD wybiera projekty, które przyczynią się do realizacji wspólnie opracowanej strategii rozwoju. W ramach podejścia Leader możliwe będzie również finansowanie działalności lokalnej grupy, w tym realizowane przez nią projekty współpracy. Program Leader ma również na celu w dłuższej perspektywie przyczynić się do osiągnięcia założeń osi trzeciej PROW.

Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009