Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Europejska Nagroda Odnowy Wsi 2014

16.09.2014

40 osób zaangażowanych we wdrażanie odnowy wsi w województwie dolnośląskim uczestniczyło w ubiegły weekend w uroczystości podsumowującej Konkurs o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2014 w miejscowości Vals w Szwajcarii.

Gmina Vals jest laureatem konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi 2012 i w związku z tym otrzymała przywilej zorganizowania przedmiotowego wydarzenia. Konkurs jest organizowany co dwa lata przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Motto tegorocznej edycji konkursu brzmi: „besser.leben”, tzn. „lepiej. żyć”. Wskazuje ono, iż idea „szybciej, wyżej, dalej” już nie jest gwarantem sukcesu wspólnoty wiejskiej, ale jest nim jakościowa poprawa życia na obszarach wiejskich. Przy ocenie projektów międzynarodowe jury brało pod uwagę:

- jakość działań podjętych przez lokalne społeczności na rzecz wzmocnienia obszarów wiejskich pod kątem ich dostosowania do stojących przed nimi wyzwań,

- jakość podjętych działań, które miałyby przyczynić się do podniesienia jakości życia mieszkańców.

Ocenie podlegał zarówno zakres tematyczny zrealizowanych projektów, metody ich wdrożenia oraz spójność celów ujętych w strategiach, z których wdrażane projekty wynikają.

Większą część reprezentacji Dolnego Śląska stanowili mieszkańcy miejscowości Goworów w Gminie Międzylesie. Goworów reprezentował Województwo Dolnośląskie w tegorocznej edycji konkursu i został nagrodzony Europejską Nagrodą Odnowy Wsi za szczególne osiągnięcia w poszczególnych obszarach odnowy wsi.  Jurorów urzekło ogromne zaangażowanie obywatelskie oraz bardzo aktywne życie wspólnotowe społeczności wiejskiej, która po katastrofie powodziowej z odwagą i kreatywnością konsekwentnie podjęła i zrealizowała działania, których rezultatem jest  dzisiejszy obraz Goworowa, tj. miejscowości przyjaznej dzieciom i rodzinie, miejscowości, w której dba się o cenną architektonicznie substancję i dokłada wielu starań służących rozwojowi turystyki zrównoważonej. To zaszczytne wyróżnienie w imieniu wsi Goworów i Gminy Międzylesie odebrali Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - Tomasz Korczak oraz sołtys wsi Goworów - Wiesława Łysiak. Podczas gali wręczenia nagród, mieszkańcy również pokazali swoje umiejętności wokalno-instrumentalne, tj. występ zespołu muzycznego „Oset” oraz układy choreograficzne zaprezentowane przez członkinie „Akademii Ruchu”. Występy podziwiało i nagradzało brawami bisko 1000 osób z ponad 30 regionów europejskich. Wśród nich byli również liczni przedstawiciele polityki, nauki oraz gospodarki. Ale to nie wszystko! Każdy, kto odwiedził stoisko Goworowa, nie mógł go opuścić głodnym. Gości częstowano domowymi smakołykami w tym, m.in. chlebem pieczonym ze smalcem, marynowanymi grzybkami i papryką, ogórkami kiszonymi. Zaprezentowano rękodzieło oraz materiały promocyjne informujące o miejscowości i całym regionie. Odwiedzający stoisko chętnie korzystali z możliwości wpisania się do księgi pamiątkowej Goworowa.

Uczestnicząc w wycieczkach po Vals goście uświadomili sobie, dlaczego ta licząca 1000 mieszkańców, położona w wąskiej dolinie miejscowość, została laureatem Europejskiej Nagrody Odnowy Wsi 2012.  Wydarzenie stanowiło okazję do spotkania osób, dla których ważna jest odnowa wsi i praca w lokalnych społecznościach w różnych regionach europejskich, o odmiennych uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych i politycznych. Tych ludzi wiele różni, ale łączy przede wszystkim dbanie o dobro swoich miejscowości. Wspólne są dla nich konsekwencja w działaniu, odwaga, upór i kreatywność oraz poczucie świadomości, że robią cos dobrego, a do tego zgoda sąsiedzka. Udział w „Lidze w mistrzów” był ukoronowaniem ich pracy. Był wyróżnieniem ich osiągnięć i okazją do wymiany doświadczeń i „know – how”, do podzielenia się pomysłami z innymi.

W wyjeździe wzięli również udział Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego: Grażyna Cal i Zbigniew Szczygieł, reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz przedstawiciele dolnośląskich miejscowości, objętych Programem Odnowy Wsi Dolnośląskiej. Wyjazd został sfinansowany ze środków schematu III Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Organizatorem wyjazdu był Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Dolnośląskim.

Zdjęcia można obejrzeć pod tym adresem.


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009