Województwo zachodniopomorskie Województwo pomorskie warminsko-mazurskie Województwo podlaskie Województwo lubuskie Województwo wielkopolskie kujawsko-pomorskie Województwo mazowieckie Województwo lodzkie Województwo lubelskie Województwo dolnośląskie Województwo opolskie Województwo świętokrzyskie Województwo śląskie Województwo małopolskie Województwo podkarpackie
English 
baner

  Znajdź KSOW na:

      

Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2014 roku - zgłoszenia do 8.08.2014

14.07.2014

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego ogłaszają

Konkurs na najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2014 roku - etap wojewódzki

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników ekologicznych z województwa dolnośląskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz  wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci wojewódzkiego etapu konkursu w 2012 i w 2013 roku, zdobywcy pierwszych miejsc
w kategorii, w której zgłaszają się do konkursu w 2014 roku. Szczegółowe zasady udziału
w konkursie określa regulamin konkursu.

Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane będą w dwóch kategoriach: „EKOLOGIA – ŚRODOWISKO” i „EKOLOGICZNE GOSPODARSTWO TOWAROWE”.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie prosimy przesłać pocztą do dnia 8 sierpnia 2014r.
na adres: DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym przez powołaną Wojewódzką Komisję Konkursową. Ostatecznym elementem oceny będzie wizytacja gospodarstw. Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy, którego organizatorem w skali kraju jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Laureaci konkursu w swojej kategorii w województwie zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: Dział Systemów Produkcji Rolnej, Standardów Jakościowych i Doświadczalnictwa  DODR we Wrocławiu.

Urszula Bogusiewicz tel.: 713398185 wew.: 183, e-mail: urszula.bogusiewicz@dodr.pl

Do pobrania:

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy


Portale regionalne
mapa
 
logo Unia Europejska
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie
logo PROW
logo FAPA    logo CDR
Mapa serwisu    |    copyright KSOW 2009